• Prijedlog projekta digitalizacije arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike (14. 10. 2016.)
    Više

  • Odluka o pokretanju projekta digitalizacije arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (28. 10. 2016.)
    Više

  • Pilot-projekt digitalizacije zapisnika sjednica Profesorskog zbora Mudroslovnog fakulteta, tj. Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta
    Više