• Voditelj Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2020./2021. – 2021./2022.)

  dr. sc. Hrvoje Petrić, red. prof.
  Više
 • Zamjenica voditelja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2020./2021. – 2021./2022.)

  dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izv. prof.
  Više

 

Članovi Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Darko Babić, doc.
  Više

 • dr. sc. Branimir Brgles
  Više

 • dr. sc. Ivana Cvijović Javorina
  Više

 • dr. sc. Matko Globačnik
  Više

 • dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović, red. prof.
  Više

 • dr. sc. Branimir Janković, doc.
  Više

 • dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.
  Više

 • dr. sc. Hrvoje Petrić, red. prof.
  Više

 • dr. sc. Luka Pejić, asistent
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izv. prof.
  Više

 • dr. sc. Sanja Roić, red. prof.
  Više

 • dr. sc. Drago Roksandić, prof. emeritus
  Više

 • dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, asistent
  Više