• Voditelj Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2018./2019. – 2019./2020.)

  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić
  Više
 • Zamjenica voditelja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2018./2019. – 2019./2020.)

  doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
  Više

 

Članovi Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 • Than Mór Mohácsi csata

  doc. dr. sc. Darko Babić
  Više

 • dr. sc. Branimir Brgles
  Više

 • Ivana Cvijović Javorina
  Više

 • Matko Globačnik
  Više

 • prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
  Više

 • dr. sc. Branimir Janković
  Više

 • prof. dr. sc. Zvonko Kovač
  Više

 • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
  Više

 • prof. dr. sc. Sanja Roić
  Više

 • prof. dr. sc. Drago Roksandić
  Više

 • Filip Šimetin Šegvić
  Više