• Prijedlog o osnivanju fakultetskog Centra za komparativno historijske i interkulturne studije od 17. listopada 2016.
    Više

  • Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. siječnja 2007. o institucionalizaciji Centra za komparativno historijske i interkulturne studije
    Više

  • Pravilnik o organizaciji rada Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije
    Više