Prikaži

Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest

Znanstveni program: TRIPLEX CONFINIUM

Voditelj programa: prof. dr. sc. Drago Roksandić 

Sažetak: Izvori moderne hrvatske nacije, društva i kulture, teritorijalno i pejzažno oblikovanje Hrvatske u  ranome novom vijeku desetljetni je izazov  Projekta „Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, 1500. – 1800.“ (www.ffzg.hr/pov/zavod/triplex). S hipotezom da su  protomoderni civilizacijski i kulturni procesi i fenomeni hrvatske povijesti nerazlučivi od kompleksnog sučeljavanja civilizacijski i kulturološki distinktivnih imperijalnih baština (Osmanlija, Mlečana i Habsburške Monarhije) razrađen je koncept hrvatskih višegraničja (multiple borderlands) naspram svjetski uobičajenih border studies. U Projektu su članovi Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, drugih fakultetskih odsjeka te suradnici iz Hrvatske i svijeta. Kultivirajući dijalošku profesionalnu komunikaciju, potičući multi-, inter- i transdisciplinarne pristupe te metodološke inovacije, primjenjujući komparativnohistorijske i interkulturne pristupe te kadrovski sazrijevajući,  Projekt se našao suočen s potrebom transformacije u znanstveni program.

Ne mijenjajući temeljne hipoteze, problemski i kronološki interes suradnika Programa pomiče se spram ranijih epoha i suvremenog doba te fokusira  na (a) problematiku inter- i transdisciplinarnog kompleksnog vrednovanja hrvatske baštine u euromediteranskom kontekstu i (b) problematiku revitalizacije hrvatske baštine u teorijskom i praktičnom smislu. Time se otvaraju brojne nove mogućnosti istraživačkog umrežavanja te praktične primjene stečenih spoznaja. 

Dosadašnja iskustva u suradnji s hrvatskim etnolozima i kulturnim antropolozima, koji su vlastitim iskustvima došli do sličnih istraživačkih problematika, omogućuju njihovo umrežavanje u Program. Drugo, budući da su težišta u istraživanjima hrvatskih višegraničja dosad bila na habsburškim i venecijanističkim studijama, Program će u budućnosti osigurati problemski uravnoteženiji udio osmanističkih studija te dosljedniju primjenu komparativnohistorijskih i interkulturnih pristupa.

Program „Triplex Confinium“ će djelovati u RH, dalje uključujući znanstvenike iz inozemstva te hrvatske znanstvenike iz dijaspore i povratnike. Budući da najveći broj članova djeluje u sveučilišnoj nastavi,  jedan je od temeljnih ciljeva Programa  doprinijeti istraživački i aplikativno orijentiranom (poslije)diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dio djelatnosti će biti usmjeren k uključivanju talentiranih studenata u programske djelatnosti.

Za kratak opis projekata realiziranih u okviru programa Triplex Confinium kliknite na naslov projekta na izborniku. Dodatne obavijesti o projektu možete pronaći klikom na poveznice na projektne stranice.