11|01|2021

Mikrohistorijska radionica

U studenome 2020. godine pri Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije (CKHIS) konstituirana je Mikrohistorijska radionica čiju jezgru čine dr. sc. Drago Roksandić, prof. emeritus, dr. sc. Luka Pejić (voditelj radionice), dr. sc. Marko Jelenić (zamjenik voditelja) i dr. sc. Samanta Paronić. Utemeljenje Radionice proisteklo je iz dugoročne potrebe da se u hrvatskoj historiografiji unapređuju mikrohistorijski studiji, kao i opća razina teorijsko-metodološke pismenosti domaćih povjesničara. Namjera je stvoriti dijaloški prostor unutar kojega će se ispitati i unaprjeđivati mogućnosti primjene mikrohistorijske metode te raspravljati potencijalni izazovi s kojima se suočavaju istraživači. Iz navedenog je razloga poželjno da se u aktivnosti Radionice uključe svi zainteresirani domaći, a prema mogućnostima i strani znanstvenici koji će dati vlastiti doprinos interdisciplinarnom promišljanju višeslojnosti prošle zbilje na tragu teorijskih pristupa koji su već afirmirani u historiografskim krugovima izvan Hrvatske, ali i u Hrvatskoj.

Neposredan povod konstituiranju radionice bio je rad na knjizi Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija, zamišljenoj kao sveučilišni priručnik sastavljen od dvadesetak najvažnijih tekstova o mikrohistoriji, izvorno objavljenih na engleskom, talijanskom, francuskom i njemačkom jeziku te prilozima priređivača. U pitanju su radovi nastali u vremenskom rasponu od 1970-ih do 2010-ih koje potpisuju povjesničari kao što su Edoardo Grendi, Carlo Ginzburg, Jacques Revel, Eric Hobsbawm, Peter Burke, Giovanni Levi, Hans Medick i dr. Dosadašnje oblikovanje spomenute knjige bilo je de facto radioničkog tipa s obzirom na kontinuirane rasprave svih uključenih posvećene izboru tekstova, radu na prijevodima ili terminološkom ujednačavanju članaka. Ideja je napraviti te prevesti na hrvatski jezik izbor svjetski reprezentativnih znanstvenih tekstova posvećenih teorijama i metodama mikrohistorije, profesionalnim praksama, kontroverzama u mikrohistoriji, odnosu potonje spram drugih inovacijskih disciplina u historiografiji itd.

Osim rada na knjizi Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija, čije se objavljivanje predviđa za kraj 2021., članovi Mikrohistorijske radionice tijekom iste godine – ovisno o pandemijskoj situaciji – namjeravaju organizirati i znanstveni kolokvij posvećen mikrohistorijskoj problematici. Kako je već i napomenuto, u planu je kontinuirani angažman na unapređivanju mikrohistorijskih istraživanja u okvirima hrvatske historiografije. Potonje se može ostvariti na temelju daljnjih prevođenja relevantnih i recentnih mikrohistorijskih tekstova, organizacije znanstvenih skupova te radionica za profesore, studente i doktorande povijesti, kao i gostujućih predavanja renomiranih mikrohistoričara. Ukratko, utvrđivanje i populariziranje podrobno elaborirane teorijske osnove u domeni mikrohistorijskih promišljanja i praksi bit će jedan od osnovnih zadataka ove radionice.

Opširnije