05|05|2024

Miroslav Bertoša i njegovi inovativni doprinosi u historiografiji - Povodom izlaska knjige Trošenje života

U organizaciji Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije te njegove Mikrohistorijske radionice i Jadransko-mediteranske radionice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao i Odsjeka za povijest i Znanstvenog zavoda Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u knjižnici Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu održao se međunarodni znanstveno-stručni skup „Miroslav Bertoša i njegovi inovativni doprinosi u historiografiji. Povodom izlaska knjige Trošenje života“. Održavanje ovoga međunarodnoga znanstvenog skupa inicirano je u dogovoru s prof. dr. sc. Slavenom Bertošom i prof. dr. sc. Mislavom Bertoša, sinom i kćeri pokojnog profesora koji je na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija predavao od ak. g. 2003./2004. do 2018./2019. Osim toga, prof. Miroslav Bertoša je i kao član radne skupine Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje sudjelovao u osnivanju spomenutog fakulteta.

Skup je otvoren pozdravnim riječima kojima su se nazočnoj publici obratili idejni začetnici susreta te njegovi organizatori. Bili su to prof. emeritus zagrebačkog sveučilišta Drago Roksandić, zahvaljujući čijoj je inicijativi skup realiziran, zatim predstojnica Znanstvenog zavoda Fakulteta hrvatskih studija izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić, pročelnik Odsjeka za povijest doc. dr. sc. Vladimir Šumanović, predsjednik Programsko-pripremnog odbora skupa red. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, voditelj CKHIS-a doc. dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, glavni tajnik Fakulteta hrvatskih studija mag. iur. Krešimir Baraba te Bertošina kći red. prof. dr. sc. Mislava Bertoša.
Professor emeritus Miroslav Bertoša (Beograd, 17. svibnja 1938. – Pula, 24. kolovoza 2023.) jedan je od nekolicine istaknutih hrvatskih povjesničara koji su svojim radom – kako znanstveno-istraživačkim tako i pedagoškim – utjecali na brojne generacije studenata, suradnika i kolega. Njegov opus čine dvadeset i jedna knjiga te više od 1000 ostalih vrsta radova. Posljednja knjiga Trošenje života. Gdje li je život što ga izgubih živeći? izašla je postumno u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade 2023. 

Svi programom rada najavljeni sudionici podnijeli su svoja priopćenja.

Program rada

Više o radu skupa na linku