17|04|2019

Nova knjiga Matka Globačnika

Objavljena je knjiga Vrijeme ideoloških kolebanja Matka Globačnika, člana Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je suizdavač knjige zajedno s poduzećem Plejada d.o.o. Matko Globačnik diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorand na studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti.

Autor je istražio utjecaj pakta Hitler – Staljin iz 1939. na Komunističku partiju Jugoslavije i njezino djelovanje do napada Njemačke na SSSR 22. lipnja 1941. Predmet koji se istražuje, prikazuje i vrednuje u ovoj studiji važna je sekvenca hrvatske političke povijesti jer je KPJ/KPH predvodila uspješnu narodnooslobodilačku borbu i antifašistički pokret 1941.– 1945. te bila vladajuća partija sve do 1990. U navedenom razdoblju KPJ se našla u složenom spletu političkih konstelacija, s obzirom da je morala provoditi Kominterninu prosovjetsku politiku, koja je odudarala od ranijih platformi o Narodnom frontu i antifašističkom djelovanju i stvarnog raspoloženja članstva i javnosti. Takva politika KPJ imala je, prema mišljenju autora, znatan negativan utjecaj na kasnije događaje.

Knjigu možete naručiti na e-mail: plejada@plejada-zg.hr

Virtualna knjižnica