20|02|2022

Objavljena knjiga „Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija“

Mikrohistorijska radionica Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CKHIS) objavljuje izlazak iz tiska izdanja Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija, koju su uredili dr. sc. Drago Roksandić, prof. emeritus, dr. sc. Luka Pejić, dr. sc. Marko Jelenić i dr. sc. Samanta Paronić. Izdanje je proisteklo iz inicijalnog praktičnog iskustva u poslijediplomskoj nastavi na fakultetskom Odsjeku za povijest, a proteklih godina razvilo se u svojevrstan sveučilišni teorijsko-metodološki priručnik. Nakon opširnoga uredničkog predgovora, ova knjiga na 376 stranica donosi 21 prijevod mikrohistorijski nezaobilaznih priloga talijanskih, francuskih, britanskih, američkih, kanadskih, njemačkih i švicarskih povjesničara, objavljenih u rasponu od ranih 1970-ih do 2019. Tekstovi kritički prezentiraju razvojno iskustvo mikrohistorije od izvornog nastojanja da se oblikuje kao istraživačka praksa kritična prema strukturalistički, funkcionalistički i marksistički utemeljenim istraživanjima – korespondentna, ali i kvalitativno različita od francuske l’histoire de la vie quotidienne ili njemačke Alltagsgeschichte te američke, točnije, gercovske kulturne antropologije – sve do najnovijih, također praktično realiziranih otvaranja prema globalnoj historiji, ekohistoriji, egohistoriji, biografiji itd. Među ostalim prilozima, izdanje sadržava Mikrohistorijski pojmovnik, Selektivnu bibliografiju, Bilješke o autorima prevedenih priloga te iscrpno Imensko kazalo, koje uključuje i obavijesti o imenima u bilješkama priloga. Izdavači su knjige, pored CKHIS-a, FF press Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i SKD „Prosvjeta“ Zagreb. Pobliže obavijesti: voditelj Mikrohistorijske radionice dr. sc. Luka Pejić (lpejic@ffos.hr).

Recenzenti o knjizi:

„Artikulacija ovog antologijski sročenog djela pokazuje da su njezini autori znalački i metodološki stručno i prikladno pristupili njezinoj izradi. Napose se to odnosi na odabrane tekstove o teoretskim razmatranjima mikrohistorije kao osebujnog oblika istraživanja ne samo marginalnih ličnosti već i prirodnih, entokulturnih i geopolitičkih svjetova u malom.“ (dr. sc. Miroslav Bertoša, prof. emeritus)

„Gotovo svaki od uvrštenih tekstova u priručniku relevantan je za hrvatsku historiografiju, koja se u većoj mjeri prepustila metodološkom ‘dogmatskom drijemežu’ i tako zatvorila za čitavu lepezu novih pristupa i interpretacijskih inovacija. (…) Važnost mikrohistorijskih istraživanja ne sastoji se samo u kozmetičkom popunjavanju šire historijske slike nego i u konstruktivnoj i utemeljenoj izgradnji višeslojnih historiografskih spoznaja jer se gotovo neograničeni povijesni slojevi mogu potpunije razumjeti tek nakon preciznih mikrohistorijskih istraživanja.“ (dr. sc. Dinko Župan)

Sadržaj

Mikrohistorijska radionica