06|12|2018

Pozivnica na znanstveni kolokovij Diarium Maksimilijana Vrhovca

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na znanstveni kolokvij povodom izdavanja 2. sveska Dnevnika Diariuma Maksimilijana Vrhovca (1810. ‒ 1815.), koji će se održati 12. prosinca 2018. u Hrvatskome državnom arhivu, Marulićev trg 21, s početkom u 12:30 sati.
 
Pozdravne riječi u ime suorganizatora skupa:
 • Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Drago Roksandić
 • Hrvatski državni arhiv: doc. dr. sc. Dinko Čutura
 • Kršćanska sadašnjost d.o.o.: don Anton Šuljić

 

 

Program skupa:

 

Znanstveni kolokvij povodom izdavanja Dnevnika – Diariuma Maksimilijana Vrhovca, sv. 2, 1810.-1815.

Hrvatski državni arhiv, 12. prosinca 2018.

dvorana Katalozi od 12:30 do 15:30

 

POZDRAVNE RIJEČI:

 • prof. dr. sc. Drago Roksandić,  Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
 • doc. dr. sc. Dinko Čutura, Hrvatski državni arhiv
 • don Anton Šuljić, Kršćanska sadašnjost d.o.o.

 

TEME PRIOPĆENJA:

 

 1. prof. dr. sc. Drago ROKSANDIĆ (Zagreb): Vinko barun Knežević, potkapetan Hrvatskog Kraljevstva i Pavao Radivojević, podmaršal i zapovijedajući general Karlovačko-varaždinskog generalata u dnevničkim zapisima biskupa Vrhovca: (ne)očekivani afiniteti u godinama (ne)ispunjenih nada

 2. prof. dr. sc. Željko HOLJEVAC (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Maksimilijan Vrhovac i prekosavski krajevi

 3. dr. sc. Vlado MIKŠIĆ (Nacionalno svetište Sv. Josipa, Karlovac): Pastoralno djelovanje Maksimilijana Vrhovca

 4. dr. sc. Milan VRBANUS (Hrvatski institut za povijest, Zagreb): Gospodarske prilike u Hrvatskoj i Habsburškoj Monarhiji i gospodarske aktivnosti na biskupijskim dobrima Zagrebačke biskupije u dnevniku biskupa Maksimilijana Vrhovca od 1810.-1815.

 5. prof. dr. sc. Hrvoje PETRIĆ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Dnevnik zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca o izabranim ekohistorijskim i ekonomskohistorijskim temama

 6. doc. dr. sc. Danijel PATAFTA (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Redovnici u Vrhovčevu Dnevniku

 7. doc. dr. sc. Zvjezdana SIKIRIĆ ASSOULINE (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Žene u Dnevniku biskupa Maksimilijana Vrhovca