dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izv. prof.
  Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  mrajkovi@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • u izradi...

 

Biografija:

Marijeta Rajković Iveta (Sisak, 1976.). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je etnologiju i povijest (2003.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grani etnologije stekla je 2010. godine. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju zaposlena je od 2004. godine kao znanstvena novakinja – asistentica, a od 2010. godine u suradničkom je zvanju znanstvene novakinje – više asistentice. Izbrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice 2012. godine te docentice 2014. Članica je Katedre za manjinske kulture i zajednice na navedenom Odsjeku.

Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju predaje kolegije: Antropologija migracija, Identiteti manjinskih kultura i Tradicija i suvremenost, te na poslijediplomskom doktorskom studiju kolegij Suvremene hrvatske migracije u globalnom kontekstu. Od 2010. predaje u sklopu nastavnog programa Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik.

Istraživala je na osam znanstvenih projekata, od toga na pet međunarodnih. Bila je članica četiri znanstvena i/ili organizacijska odbora međunarodnih znanstvenih skupova i članica znanstvenog odbora domaćeg skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Izlagala je na tridesetak znanstvenih skupova. Objavila je jednu autorsku knjigu, jednu koautorsku knjigu, suurednica je četiri znanstvene monografije, tri zbornika radova te hrvatskog prijevoda njemačke knjige. Autorica je preko tridesetak znanstvenih i stručnih radova (na engleskom, španjolskom, češkom i hrvatskom jeziku). Kompetna bibliografija nalazi se na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265080. Usavršavala se na seminarima i radionicama za istraživanje migracijske, manjinske i identitetske problematike (Njemačka, Mađarska, Španjolska).

Dobila je čitiri nagrade. Godine 2010. godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji znanstveni i nastavni rad te 2012. godine Povelju grada Senja za osobite uspjehe i ostvarenja u etnološkim istraživanjima senjskog zaleđa (obje zajedno s Milanom Černelić i Tihanom Rubić). Za suuredništvo u zborniku Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu dvije nagrade Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Republika Srbija): 2015. godine nagradu Emerik Pavić za najbolju knjigu u 2014. godini i 2016. godine trijenalnu nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike Tomo Vereš za razdoblje 2013. – 2015.

Sudjelovala je u raznim vidovima stručne etnološke djelatnost (posebice muzejskoj i arhivskoj) te popularizaciji struke. Članica je strukovnih udruženja: Hrvatskoga etnološkog društva (od 2017. godine članica upravnog odbora), SIEF-a (Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore), InASEA (International Association for Southeast European Anthropology) i EASA (European Association of Social Anthropologists).

Znanstveni interes su joj: migracije (posebice suvremene migracije) i postmigracijski fenomeni, manjinske zajednice, historijska antropologija, studije granica, te korištenje tradicijske kulture u suvremenosti.