dr. sc. Naida-Michal Brandl, izv. prof.
  Katedra za judaistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  mbrandl@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • Zamjenica voditelja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2022./2023. – 2023./2024.)

 

Biografija:

Naida-Michal Brandl izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zagrebu i predstojnica Katedre za judaistiku. Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij završila je na Sveučilištu u Zagrebu 2015. godine. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju židovsku povijest u Hrvatskoj u jugoslavenskom razdoblju, osobito u neposrednom poraću, židovsku povijest između dviju jadranskih obala na temelju pomorskih dokumenata iz talijanskih arhiva te materijalnu i nematerijalnu židovsku baštinu u Hrvatskoj. Glavni je istraživač na projektu restitucije židovske nepokretne imovine u Hrvatskoj koji provodi Svjetska židovska organizacija za restituciju (World Jewish Restitution Organization – WJRO) te na projektu restitucije židovske pokretne imovine u Hrvatskoj koji provodi Konferencija za materijalna potraživanja Židova od Savezne Republike Njemačke (Claims Conference). Članica hrvatske delegacije Međunarodne alijanse za sjećanje na Holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA).