dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.
  Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  scvetnic@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • U izradi...

 

Biografija:

Sanja Cvetnić rođena je 1961. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju (1980.) i diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1986.). Na istom je fakultetu magistrirala 1992. godine radom Djela slikarske škole iz Bassana u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Radovan Ivančević) te doktorirala 1998. godine disertacijom Slikarstvo u drugoj polovici XVII. i početkom XVIII. stoljeća u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Vladimir Marković). Na Facoltà di Lettere e Filosofia u Bologni diplomirala je interdisciplinarni studij Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.) sa završnim radom o slikaru Federicu Benkoviću (1992., mentorica prof. dr. Vera Fortunati). Od 1990. do 2000. godine zaposlena je kao kustos talijanske zbirke Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a potom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za umjetnost renesanse i baroka. Osim rada na matičnom fakultetu, predavala je predmet Umjetnost baroka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu kao vanjski suradnik (od ak. god. 2004./2005. do ak. god. 2007./2008.), a akademske godine 2014./2015. održala je kolegij Migrazioni e traduzioni delle immagini na Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji. Istražuje i objavljuje iz područja umjetnosti renesanse, manirizma i baroka, ikonografije, pučke umjetnosti te umjetničkih migracija.