dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, izv. prof.
  Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  ihgrgic@ffzg.hr
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • Članica Nakladničkog savjeta Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 

Biografija:

U izradi...