dr. sc. Samanta Paronić, pred.
  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  sparonic4@hotmail.com
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • voditeljica Mikrohistorijske radionice (od 2023./2024.)
  • članica Uredničkog vijeća zbornika Desničin epistolar. Svezak 1. 1910. – 1945. (2019.)
  • članica Uredničkog vijeća zbornika Annales in Perspective: Designs and Accomplishments, vol. 1 (2019.)
  • suurednica i supriređivačica knjige Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija (2022.)
  • tajnica Pripremnog odbora Desničinih susreta (2023./2024.)
  • lektorica i korektorica izdanja Biblioteke Desničini susreti od 2016.

 

Biografija:

Samanta Paronić (Pula, 1990.) diplomirala je hrvatski jezik i književnost te povijest na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Doktorirala 2018. na poslijediplomskom doktorskom studiju „Jadran – poveznica među kontinentima“ na Sveučilištu u Zadru. Dobitnica Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u ak. g. 2012./2013. Članica Istarskoga povijesnog društva, Matice hrvatske – Ogranka u Puli te Mikrohistorijske radionice Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica više znanstvenih radova i monografija: Logori smrti: potresna stvarnost barbanskih i proštinskih „evakuiraca“ (1914. – 1918.) (2015.), Društvene prilike u labinskoj komuni tijekom mletačke uprave (2016.) i Župa Barban u XIX. stoljeću. Demografska slika kroz prizmu matičnih knjiga (2020.). Supriređivačica i suurednica izdanja Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija (2022.). Lektorica i korektorica znanstvenih i stručnih publikacija. Gostovala u više radijskih i televizijskih emisija, držala javna predavanja te sudjelovala u predstavljanju knjiga i zbornika. Suradnica na projektu „Istra i Kvarner u doba Venecije i Austrije: mikropovijesne teme“ (voditelj: prof. dr. sc. Slaven Bertoša). Glavna područja njezina znanstvenog interesa: demografska kretanja, društveno-političke, kulturne, gospodarske i etničke pojave u Istri u novovjekovlju. Vanjska suradnica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.