dr. sc. Tihana Petrović Leš, red. prof.
  Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  tples@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • u izradi ...

 

Biografija:

Tihana Petrović Leš (Markovac Našički – Našice, 1963.) diplomirala je godine 1987. etnologiju i arheologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Fakultetu je  obranila magistarski rad (1992.) i disertaciju (1997.) iz područja etnologije. Od 1989. zaposlena pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2022. godine u znanstveno - nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 1993. izvodi nastavu i preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Predavala je semestralne kolegije u ciklusu pod nazivom Hrvatska etnološka baština namijenjene polaznicima treće životne dobi na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu (1998-2002). Uže područje istraživanja je nacionalna etnologija i kulturna antropologija, posebice povijest i teorije hrvatske etnologije, ženska ekonomija, organizirano kućno rukotvorstvo, kulturnoantropološka istraživanja tekstila i odijevanja, te nematerijalna baština, osobito hrvatsko čipkarstvo. Sudjeluje s izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, radionicama  i okruglim stolovima. Objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima. Uredila je tridesetak znanstvenih i stručnih izdanja, recenzentica je knjiga i članaka u domaćim i inozemnim časopisima. Organizirala je niz međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i radionica. Sudjelovala u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata, u trima je bila i voditeljica. Autorica je tri znanstvene knjige (Lepoglavsko čipkarstvo, 2008. i Znanost i svjetonazor, Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. (u koautorstvu sa Suzanom Leček, 2010.) i Mjesta sjećanja: Sveti Rok i Lovinac, 2022.)  Autorica je nekoliko izložaba, koscenaristica i suradnica više dokumentarnih filmova u proizvodnji HTV-a. Članica je Hrvatskoga etnološkog društva (od 2015. do 2019. predsjednica), Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), Odjela za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu Matice hrvatske. Dugogodišnja je članica uredništva časopisa Etnološka tribina i Studia Ethnologica Croatica. Godine 2008. dobila je nagradu "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji znanstveno-nastavni rad.