dr. sc. Mirjana Polić Bobić, professor emeritus
  Sveučilište u Zagrebu
   
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • u izradi ...

 

Biografija:

U izradi...