dr. sc. Martin Previšić
  izv. prof.
  Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  martinprevisic@gmail.com

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • Član Nakladničkog savjeta Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 

Biografija:

Martin Previšić rođen je 6. rujna 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i II. gimnaziju. Jednopredmetni studij povijesti upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Diplomirao je u srpnju 2011. godine. Na istom fakultetu je u jesen 2011.g. upisao Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Doktorski rad pod naslovom Povijest informbirovskog logora na Golom otoku 1949.-1956., izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Banca, obranio je 7. srpnja 2014. godine.

 

Od 1. srpnja 2013. zaposlen je kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavni status docenta izabran je prosinca 2015. godine, a izvanrednog profesora u prosincu 2021. godine.

 

Objavio je knjigu Povijest Golog otoka (Fraktura, Zagreb 2019.), te prijevod na slovenski jezik Zgodovina Goleg otoka (Mladinska knjiga, Ljubljana 2021.). Bio je urednik zbornika radova (s Tvrtkom Jakovinom) The Tito-Stalin Split 70 Years After (Zagreb-Ljubljana 2020.). U 2021. godini objavio je uredničku knjigu Breaking Down Bipolarity: Yugoslavia's Foreign Relations during the Cold War (De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2021.).

 

U 2017. godini održao je gostujuća predavanja na University of California, Berkeley; University of Illinois at Urbana–Campaign; University of Pittsburgh; University of North Carolina at Chapel Hill i Furman University te Humboldt-Universität Berlin, a u 2019. godini na Stanford Univeristy i University of California, Berkeley.

 

Bio je na stipendiji u Izraelu (Yad Vashem International School for Holocaust Studies – Seminar for Holocaust Studies for Educators from Croatia and Slovenia, Jeruzalem, srpnja 2015.). U 2019. godini bio je Fulbrightov stipendist na Stanford University, projekt „Soviet Communism and the Yugoslav Question ('40-'45)“.

 

Dobio je Državnu nagradu za znanost 2019. godine (područje humanističkih znanosti), za knjigu Povijest Golog otoka, te Godišnju nagradu Društva sveučilišnih i drugih nastavnika u Zagrebu 2019. godine za istu knjigu.

 

Bio je član Upravnog vijeća Muzeja grada Zagreba od 2017. do 2021. godine. Kao stručni suradnik surađivao je na brojim dokumentarnim filmovima i muzejskim izložbama u zemlji i inozemstvu.