dr. sc. Sanja Šakić
  Text Shop, obrt za pisanje sadržaja i marketing
  sanjasakic1986@gmail.com
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • ... (u izradi)

 

Biografija:

Sanja Šakić (Zenica, 1986.) diplomirala je 2011. godine komparativnu književnost (MA) te 2012. francuski jezik i književnost i južnoslavenske jezike i književnosti (BA) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu upisala Poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i doktorirala 2022. s tezom Povijest u metafikciji – konfiguracija vremena u prozi Davida Albaharija. Bila je suradnica na znanstvenim projektima Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga),  Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu, Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji, Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize. Suurednica je zbornika znanstvenih radova Tranzicija i kulturno pamćenje (2017.) i Što sanjamo (2019.), objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Znanstveni interes su joj povijest književnosti, teorija književnosti, južnoslavenski jezici i književnosti. Priprema prvu autorsku knjigu.