dr. sc. Danko Šourek, izv. prof.
  Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  dsourek@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • ... (u izradi)

 

Biografija:

Danko Šourek rođen je 1979. godine u Zagrebu. Godine 2005. diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. obranio je doktorski rad s temom Mramorna skulptura i altaristika XVII. i XVIII. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskoga primorja (mentor: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). Od 2012. godine zaposlen je kao znanstveni novak u zvanju višega asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a zatim (od 2016.) kao docent, te (od 2022.) kao izvanredni profesor na istome Fakultetu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz obveznih i izbornih kolegija preddiplomskoga i diplomskoga studija: nositelj je obveznoga kolegija diplomskoga studija Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka« (modul renesanse i baroka) te više izbornih kolegija u sklopu preddiplomskoga i diplomskoga studija (Barokna baština crkvenih redova u hrvatskoj povijesti umjetnosti; Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske; Venecijanska skulptura renesanse i baroka; Zagrebačka umjetnička baština XVI. – XVIII. stoljeća). Autor je niza znanstvenih radova s temom umjetničke baštine renesanse i baroka.