prof. dr. sc. Ivica Šute
  Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  isute@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

U izradi…

Biografija:

Ivica Šute rođen je u Zagrebu 1974. godine. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao (2006.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi od 1998. godine; od 2023. redoviti je profesor. Tijekom svog znanstveno-istraživačkog rada u dva navrata koristio je stipendiju Zemaljskog arhiva Štajerske u Grazu (2000. i 2004.) te je predavao kao gostujući profesor na domaćim (Filozofski fakultet u Splitu) i stranim sveučilištima (Indiana State University 2019.). Zbog zasluga u dvadesetogodišnjem sudjelovanju u organizaciji međunarodnog kulturnopovijesnog simpozija „Mogersdorf“, nagrađen je 2. srpnja 2019. godine posebnom svjedodžbom i zlatnom značkom časti mjesta Mogersdorf u Austriji. Autor je nekoliko knjiga i velikog broja znanstvenih i stručnih radova vezanih uz hrvatsku povijest 20. stoljeća.