dr. sc. Tanja Trška, doc.
  Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  ttrska@ffzg.hr
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • u izradi...

 

Biografija:

Rođena je 1980. godine u Zagrebu. Godine 1998. završila je IV. (jezičnu) gimnaziju u Zagrebu, te upisala studij engleskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2004. godine. Boravila je u Firenci kao stipendist Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi (2004./2005.), te Fondazione Giorgio Cini u Veneciji (2006., 2009.). Doktorski rad na temu Lodovico Beccadelli e le arti visive / Lodovico Beccadelli i likovne umjetnosti obranila je 2014. godine na Scuola Normale Superiore u Pisi (međunarodni dvojni doktorat znanosti, Scuola Normale Superiore i Sveučilište u Zagrebu, mentori prof. dr. sc. Massimo Ferretti i prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 17. rujna 2021. godine. Pri Katedri za umjetnost renesanse i baroka Odsjeka za povijest umjetnosti zaposlena je od 2008. godine. Bavi se temama iz likovnih umjetnosti renesanse i baroka, posebice kulturnim vezama s Italijom.