Tijana Vokal, univ. bacc. hist.
  tijana.vokal1@gmail.com
   
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

U izradi…

Biografija:

Tijana Vokal studentica je diplomskog studija istraživačkog smjera moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Volontirala je na Festivalu povijesti Kliofest od 2020. do2023. i sudjelovala u provedbi edukativnog projekta za mlade DrugačiJA, u organizaciji TeatraPocoLoco, kao član manje istraživačke skupine. Priključila se uredništvu časopisa Pro tempore 2021.godine te je glavna urednica aktualnog 19. broja časopisa. Područje interesa su joj intelektualna i kulturnapovijest 19. i 20. stoljeća.