Prikaži

Projekt 3

Vučedolska kultura na tlu Hrvatske

Foto: https://www.starapovijest.eu/posuda-u-obliku-ptice-iz-vucedola/

Voditelj projekta: 
prof. dr. sc. Aleksandar Durman (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za arheologiju)

Suradnici:
mr. sc. Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagreb)
dr. sc. Zdravka Hincak (Zagreb)
Ina Miloglav, znanstveni novak (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za arehologiju)

Sažetak: Projektom će se obuhvatiti ranobrončanodobna vučedolska kultura, koja svoj početak oko 3000. god. pr. Kr. obilježava na prostorima istočne Hrvatske izmedju Vukovara, Vinkovaca i Iloka. Kraj joj je oko 2400. g. pr. Kr. kada pokriva veliki dio središnje i jugoistočne Europe (deset suvremenih europskih država), a promjene koje su označile i njezin prestanak imaju vrlo slične manifestacije koje možemo pratiti od Karpata do duboko u prostor Bliskog Istoka.Brojnim materijalnim dokazima i cjelovitim spoznajama vezanim za sve aspekte života, ona je najbolji europski odgovor na veliki civilizacijski skok koji se na Orijentu dogodio u 3. tisućljeću pr. Kr. – stvaranje država, prvih megalopolisa i pisma. Ali mnogi su se elementi u njoj pojavili i prije onih na Bliskom istoku.

Zadnja je cjelovita studija o ovoj kulturi napisana prije 27 godina, a u medjuvremenu je početak kulture,  novim načinom datiranja pomaknut u prošlost za skoro tisućljeće, pa je već i to dovoljan razlog za novom studijom. Vučedolci su i prva prapovijesna populacija koja je naseljavala prostor Panonije i Dalmacije. 
      
Cilj je projekta, razlučiti njenu stvarnu genetsku podlogu i odrediti joj moguće indoeuropske korijene.   
Provjerit će se svi znani vučedolski lokaliteti u Hrvatskoj, dodati im novi, ali isto tako i utvrditi njene krajnje europske granice. Rekognosciranjem terena će se provjeriti svi podatci, locirati površine na kojima se prostiru uz njihovo provjeravanje na satelitskim i avionskim snimkama, te locirati katastarske čestice. Posebna će se pozornost obratiti na višeslojne lokalitete, kao i one koji uz vučedolske nalaze posjeduju i druge. Od treće će se godine projekta ciljano pristupiti manjim iskopavanjima za uzimanje uzoraka za polen analize, za utvrdjivanje biljnog svijeta, jer su to podaci koji su u kulturi najmanje poznati. Poduzet će se i dva veća iskopavanja na lokalitetima sa samog kraja kulture, na gradini Osječenica (Dvor na Uni) vezanoj za njenu potrebu za bakrenom rudačom i reprezentativnim grobnim humkom u Starim Jankovcima (Vinkovci) koji obilježava njen kraj.   
Vučedolska je kultura najcjelovitiji europski reprezentant trećeg tisućljeća pr. Kr. Njeno se cjelokupno trajanje može promatrati jedino na prostoru Hrvatske, a mnogi su elementi u njoj ili jasniji ili čak napredniji od znanih u visokim civilizacijama Egipta, Mezopotamije i Kine te smatramo da kulturu u ovom smislu i trebamo dostojno prezentirati upravo u vrijeme Hrvatskog pristupanja Europi, na njen ponos.